Image

Vefalılık Nedir

Vefalılık; vatan ve ulusun refah ve mutluluğu doğrultusunda, Atatürk ilkeleri ve demokrasi yolunda, her türlü çaba, çalışma ve fedakarlık bilincinde olmaktır.

Vefalılık; erdemlerin en büyüğünün, hoşgörü, iyi niyet ve anlayış olduğunu bilerek, insanlığı ilgilendiren her konuda hassasiyet ve kaliteye önem vererek, adalet, akıl, açıklık ve doğruluğu her şeyden üstün tutmaktır.

Vefalılık; felsefeleri olmayan toplumların varlıklarını devam ettiremeyecekleri bilinci ile toplumumuzun varlığının devamı, yaşaması, gelişmesi için saptanacak yöntemlerde bilim ve sevgiyi esas almaktır.

Vefalılık; arkadaşlığın ve bütünlüğün en büyük özlemimiz olduğu, toplum çıkarlarını şahsi çıkarların üstünde tutarak, gelişme yolunda ve ihtiyaç içinde olanlara vefalı olmaktır.

Kısacası Vefalılık; “Bilim, Sevgi ve Hoşgörü”yü hayatta mutluluk ve başarının temel değerleri olarak benimsemektir.

Ne mutlu “Vefalı” olana. Ne mutlu Vefa’da okumuş, okutmuş ve spor yapmış olana. Ne mutlu, mutluluğu ve başarıyı Vefa’da bulana. Ne mutlu Vefa’ya vefalı olana.
Image