Image

Vefalılık Andı

Biz Vefalı Gençler olarak;

   ● Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağımıza,
   ● Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağımıza,
   ● Akıl, bilim ve çağdaş uygarlık yolundan sapmayacağımıza,
   ● Sevgi ve hoşgörü ile tüm insanlığı kucaklayacağımıza,
   ● Okulumuzu başarı ile temsil edeceğimize,

namusumuz ve şerefimiz üzerine and içeriz.
Image