Image

Amaç, Hedef ve İlkelerimiz

Okulun amacı; Vefa Lisesi öğrencilerini, Milli Eğitim’in genel amaçları ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda, milli, manevi ve insani değerlere bağlı, iki yabancı dili öğrenip çağdaş dünya ile iletişim kurabilen, yüksek öğretime donanımlı bir biçimde hazırlanan başarılı ve verimli bireyler olarak yetiştirebilmek için gerekli eğitim ortamını hazırlamaktır.

Okulun hedefi ise; “anadille öğretim yapılan ilk sivil lise” onurunu taşıyan Vefa Lisesi’ni Türkiye’nin 21. yüzyılda “bilgi toplumu” olma hedefini gerçekleştirmede öncü rolü oynayan, uygulamaları ve başarılarıyla diğer okullara örnek oluşturan bir eğitim kurumu haline getirmektir.

Vefa Lisesi’nin eğitimde benimsediği temel ilkeler şunlardır:

● İnsana ve öğrenciye öncelik vermek,
● Yüksek öğretimde gerekli temel becerileri kazandırmak,
● Ulusun mutluluğunun bireysel mutluluğun üstünde olduğunu benimsetmek,
● Atatürkçü düşünce sistemini ve demokratik yaşamı özümsetmek,
● “Bilim, Sevgi ve Hoşgörü” yü hayat felsefesi olarak öğretmek,
● Katılımcı ve paylaşımcı takım ruhunu yerleştirmek,
● Özgür ve bilimsel düşünceyi ön plana çıkartmak,
● Öğrenmeyi öğretmek ve bilgiyi kullandırtmak,
● Kalite ve verimliliği yaşamın amacı haline getirmek.
Image