Vefalılar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Vefalılar Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Vefalılar Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 30.Mart.2021 Salı günü saat 11.00' de Vefa Lisesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 11.00' de aynı yerde ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Tüm dernek üyelerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları çağrısıdır.

Tüm üyelerimizin genel kurulumuza katılarak destek vermesini bekliyoruz.

VEFALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi ve Divana tutanakları imza yetkisinin verilmesi

3. Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporları ve mali raporların okunması.

4. Denetleme Kurulu raporlarının okunması

5. Raporlar hakkında görüşme.

6- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrasının oylanması

7. 2020 -2021 yılları Tahmini bütçelerinin görüşülerek fasıllar arası aktarma yetkisinin Yönetim

Kuruluna verilmesi koşuluyla onaylanması

8. Yönetim, Denetleme ve Divan Kurullarının 2020 ve 2021 dönemi 2 (İki) yıllık süre için seçimi

9. İnşaatı devam etmekte olan Vefalılar Evi hakkında görüşme ve karar

10. Değişik il ve ilçelerde temsilcilikler açılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında karar

11. Dilek ve temenniler

12. Kapanış.