OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

VEFALILAR DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI ÇAĞRISI

Vefalılar Derneği' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 11 Haziran 2024 salı günü saat 17.00' de Vefa Lisesi Develik Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 25 Haziran 2024 salı günü saat 17.00' de aynı yerde ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.Tüm üyelerimizin genel kurulumuza katılarak destek vermesini bekliyoruz.

 

                                                    VEFALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

 1. 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması                                                                   
 2. 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi ve Divana tutanakları imza yetkisinin verilmesi
 3. 3. Yönetim Kurulu  2023-2024 yılları faaliyet raporları ve mali raporlarının okunması.                                                                                                                            
 4. 4. Denetleme Kurulu raporlarının okunması                                                                             
 5. 5. Raporlar hakkında görüşme.                                                                                               
 6. 6- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrasının oylanması                                 
 7. 7. 2025-2026 yılları Tahmini bütçelerinin görüşülerek fasıllar arası aktarma yetkisinin    Yönetim Kuruluna verilmesi koşuluyla onaylanması                                                    
 8. 8. Yönetim, Denetleme ve Divan Kurullarının 2025-2026 dönemi 2 (İki) yıllık süre için seçimi                                                                                                                                               
 9. 9. Yıllık aidat belirlenmesi                                                                                                                                   
 10. 10. İnşaatı devam etmekte olan Vefalılar Evi hakkında görüşme ve karar                 
 11. 11. Değişik il ve ilçelerde temsilcilikler açılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında karar                                                                                                                               
 12. 12. Dilek ve temenniler                                                                                                         
 13. 13. Kapanış.