• BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
  • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
  • BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
  • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
  • KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
  • BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
  • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı
  • BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
  • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
  • KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

buton-01     buton-02     buton-03     buton-04     buton-05

Vefa Lisesi Tarihçesi

     Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyıla kadar eğitim, mahalle mektebi, medrese gibi klâsik eğitim kurumlarında yapılmıştır. Ancak, 18. yüzyılda askeri yükseköğretim kurumlarıyla modern eğitim hayatı başlamıştır. 19. yüzyılda düzensiz bir biçimde ilköğretim alanında sıbyan mektepleriortaöğretim alanında rüşdiye (ortaokul) idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeşitli modern eğitim kurumları kurulmuştur. Kurulan ilk askerî idadî Kuleli Askerî İdadisi (1845) ilk öğretmen okulu Darülmuallimin (1848) (Çapa’daki Öğretmen Lisesi) ve ilk Sultanî Galatasaray Sultanisi (1868)’dir. Modern yükseköğretim kurumları ise Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi ve Tıbbiye Mektebi gibi bağımsız okullardı.

Devamını oku


 

  • Okulumuz