Vefalılık Andı

Vefalılar Derneği

Biz Vefalı Gençler olarak;

  • Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağımıza,
  • Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağımıza,
  • Akıl, bilim ve çağdaş uygarlık yolundan sapmayacağımıza,
  • Sevgi ve hoşgörü ile tüm insanlığı kucaklayacağımıza,
  • Okulumuzu başarı ile temsil edeceğimize,

namusumuz ve şerefimiz üzerine and içeriz.