Vefa Spor Kulübü

Vefa kuruluşlarından biri de, Vefa Spor Kulübü’dür. 1908’de kurulan Kulüp, Türkiye’nin kurulan dördüncü kulübüdür. Vefa Lisesi gençliğini spora yönlendirmek, böylece bedenen ve ahlaken sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan Vefa Spor Kulübünün tarihçesini, Kulübün 1 numaralı kurucusu Saim Ağabey (Saim Turgut Aktansel), Aylık Ansiklopedi’nin 2.Cilt 15. sayısında özetle şöyle anlatmıştır:

“Vefa İdman Yurdu olarak resmen kurulmasına doğru müteşebbislerin bir araya gelişi ve ilk hareketler 1908 yılında Vefa’da başlamıştır. Bir yurt kurma teşebbüsü ve bu gaye etrafında çalışmalar okul içinde evvela bir sınıfın şubesinde doğmuş, sonra ikinci bir şubeye de geçmiş ve bir zaman sonra da bütün okula yayılmıştır.

Vefa Yurdu Nizamnamesi daha mükemmel bir şekilde 1910 yılında yapıldı. Yurdun ilk forması yollu yeşil-beyazdı, rozeti de aynı renklerde idi.

Vefa Lisesi Müdürü öğretmen ve öğrencileri tarafından himaye gören kulüp daha da güçlendi.

Vefa Spor Kulübü’nün halen görevde bulunan yönetimi ise kulübün geçmişi ve bugünü hakkında şu bilgileri vermiştir:

“Vefa Spor Kulübü 1908 tarihinde Vefa Lisesi Tarih öğretmenlerinden Saim Turgut Aktansel tarafından kurulmuştur. İlk zamanlar Kadırga’da kurulan kulüp sonra Vefa semtine taşınır. 1942-1943 sezonunda ise Vefa mezunu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından vefa semtinden alınarak şimdiki Vefa stadı içindeki binasına taşınmıştır.

Vefa stadının kulübümüze Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından intifa hakkı verilmiş olup ancak, stadın onarımı ve bakımının masraflarını yapmak zorlaşınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürlüğü’ne verilmiş, bazı kısımları da Vefa Kulübü’nde kalmıştır.

Kulübümüz Türkiye’de kurulan ilk dört büyük kulüpten birisidir. Futbol branşında; birinci küme amatör genç, 14-16 yaş, 12-14 yaş, 10-12 yaş gruplanndaki müsabakalara katılmaktayız. Minik takımımız şampiyon olmuştur.

Basketbol branşında ikinci kümede büyükler ve gençlerde kız ve erkekler olarak katılıyoruz.

Vefa’ya Türkiye’de alt yapısı, sahası, soyunma odaları, malzemeci müdürü, masörü olan tek takım denilebilir.

Vefa Spor Yönetim Kadrosu

Birinci Başkan:Raif Bakova
İkinci Başkan: İ.Hakkı Baliç
Genel Sekreter: Recep Karaoğlu
Üye: Sinan Irmak
Üye: Mehmet Cevenoğlu
Üye: Mehmet AliÇakır
Üye: Özer Sarı
Üye: Cemalettin Doğan
Üye: Mehmet Baykal
Üye: Sadettin Karabulut
Üye: Barış Boyacı
Üye: Süleyman Karadı
Üye: Kürşat Tanrıverdi
Üye: Hayrettin Paşa
Üye: Serdar Keskin
Üye: Yılmaz Peker