Araç-Gereç ve Ekipman Durumu

Araç-Gereç ve Ekipman Durumu

Okulumuzun tüm sınıflarında depreme dayanıklı sıra, projeksiyon makinesi, yansı bulunmaktadır. Tüm Fen laboratuarlarında gerekli araç, gereç ve yoğaltım malzemesi ile projeksiyon makinesi, yansı ve bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarlarının birinde 20+1, birinde de 25+1 bilgisayar bulunmaktadır. Sinevizyon ve Konferans Salonunda birer projeksiyon makinesi ve yansı ile birer bilgisayar yer almaktadır.

2006-2007 öğretim yılında eğitim hayırseverlerinden bağış yoluyla temin edilen 49 dizüstü bilgisayar, tüm sınıflarda projeksiyon bulunması nedeniyle, öğretmenlerimize okulda görev  yaptıkları sürece, eğitim amaçlı kullanılmak koşuluyla zimmetli olarak verilmiştir.

Bu duruma göre okulda  eğitim teknolojisi kapsamında yer alan araç-gereç ve ekipmanların durumu sayısal olarak şöyledir:
63 Bilgisayar, 49 Dizüstü bilgisayar, 33 Projeksiyon, 3 Tepegöz, 3 Fotokopi makinesi, 2 Baskı Makinesi, 1 Optik okuyucu, 1′i renkli 3 laser yazıcı, 1 Scanner, 2 Kamera, 2 Fotograf makinesi, 10 Televizyon, 2 Ses Kayıt cihazı, 15 Kasetçalar.

Ayrıca Konferans Salonunda 20 çıkışlı ses tesisatı ve diğer elektronik araç ve gereçler yer almaktadır. Okul Kütüphanesinde ise 15000 civarında kitap bulunmaktadır.