Vefa Lisesi Okul Aile Birliği

Vefa Lisesi velilerince kurulan Okul Aile Birliği’nin amacı: “okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliği sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları karşılamak ve okula maddi katkı sağlamaktır.”

Başkan : Nazmiye Kutlu
Başkan Yardımcısı : Ayşegül Doğan
Muhasip Sayman : Aysel Alphan
Sekreter : Adile Göymen